Siirry sisältöön

Serviceboende

Service

Alla våra klienter hyr sin egen bostad och köper service av De Gamlas Hem r.f. Klienter i effektiverat serviceboende beviljas stadens servicesedel, som täcker en del av vårdkostnaderna. De klienter som bor i gårdsbyggnaderna (serviceboende) men som inte har beviljats servicesedel kan välja mellan att beställa sin service antingen från Hemmet eller från staden.

Tillsammans med varje enskild boende på Hemmet uppgörs förutom ett hyresavtal ett vård- och serviceavtal och dessutom en individuell vård- och serviceplan. Planen justeras med 6-10 månaders mellanrum och vid behov oftare ifall hyresgästens hälsotillstånd försämras. Klientens vårdbehov bestäms av RAI-bedömningen, som också påverkar storleken av servicesedeln och därmed avgiften.

Boendemöjligheter

Huvudbyggnaden som byggdes år 2006 erbjuder effektiverat serviceboende. I byggnaden finns 12 lägenheter med utrymme för 18 hyresgäster. På Hemmets tomt finns också fyra (4) grundrenoverade gårdshus för serviceboende. Det totala antalet servicelägenheter i gårdshusen är nio (9) vilka rymmer maximalt 14 seniorer. Överinspektören på regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har i sitt utlåtande fastställt antalet seniorer som De Gamlas Hem rymmer till 32 boende.

Personalen

Hemmets kunniga personal består av 17 ordinarie anställda; en föreståndare, en sjukskötare, 10 närvårdare, ett vårdbiträde, en sysselsättningsterapeut, en husmor, ett köksbiträde och en lokalvårdare. Personalen är engagerad och alltid mån om klienternas omvårdnad och säkerhet. Vårdpersonalen jobbar i skift, så vårdare finns på plats dygnet runt.

Till hemtrevnaden bidrar också allas vårt keldjur, nämligen katten Mumin.

Köket

I vårt kök tillreder kökspersonalen dagligen välsmakande husmanskost. Utomstående har också möjlighet antingen äta på Hemmet eller beställa hem lunchen. Transporten måste man dock själv ordna. Om båda alternativen bör man komma överens med köket.

Aktiviteter

Hemmets sysselsättningsterapeut utför olika slag av aktiviteter tillsammans med klienterna. Varje vecka besöker frivilliga som berikar de boendes vardag med bl. a. högläsning, bingo, utevistelse, musik.

Läkartjänster och jour

De Gamlas Hem:s läkartjänster erbjuds som distansservice av Pihlajalinna Oy. Läkarservicen förverkligas en dag i veckan i form av telefonrond. Enligt behov går man då igenom  alla de ärenden som berör de boende på Hemmet. Med tre (3) månaders mellanrum kommer läkaren på besök och rondar på plats och då har också anhöriga möjlighet att träffa läkaren.

Pihlajalinna har en ordnad jour som fungerar 24 h och man kan alltid ta kontakt med läkare vid behov även andra tider utanför de ordinarie ronddagarna.

I nödsituationer ringer personalen nödcentralen.