Siirry sisältöön

Tag kontakt

De Gamlas Hem r.f.

Strandgatan 77

64100 Kristinestad

FO-nummer
0370332-6

 

Personal

Föreståndare Minna Heiniluoma

Tel: 0400 320 811 (vardagar kl 8-16).

e-adress: enhetschef@degamlashem.com

Vårdpersonalen
Tel: 040 7419060
e-adress: vard@degamlashem.com

Köket
Tel: 040 8649729
e-adress: egetkok@degamlashem.com

Städning

Tel: 041 310 3594 (vardagar kl 8-14)