Siirry sisältöön

Serviceprislista

 

Effektiverat serviceboende

Enligt 21 § i socialvårdslagen ordnas serviceboende för personer som behöver en lämplig bostad samt vård och omsorg. Dygnet runt serviceboende ordnas för personer som har ett stort och kontinuerligt behov av vård och omsorg.

7 c § i kundavgiftslagen innehåller grunderna för kundavgiften för långvarigt dygnet runt serviceboende. Avgiften får vara högst 85 procent av kundens netto månadsinkomster.

Om den höginkomsttagande maken är i långvarigt dygnet runt serviceboende, kan vårdavgiften vara högst 42,5 % av makarnas sammanlagda månadsinkomster.

Boende får en servicesedel för dygnet runt serviceboende som beviljas av Österbottens välfärdsområde, som täcker en del av vårdavgiften.  Servicesedelns värde bestäms enligt boendes inkomster och vårdbehov. Boende betalar en självriskandel till serviceproducenten, som är skillnaden mellan det pris som serviceproducenten har fastställt och servicesedeln. Servicesedeln täcker också de dagliga måltiderna. Månadskostnaderna (inklusive hyra) varierar mellan 1000 och 2000 euro beroende på inkomst och värdet av den beviljade servicesedeln.

Boende betalar själva hyran och sina egna personliga mediciner och vårdmaterial.

 

Att bo i gårdshus

 

Den genomsnittliga hyresnivån är beroende av lägenhetens storlek (14-15,5 e /m2).  Lägenheter kan förfrågas per telefon på numret 0400 320 811 (enhetschef). Om det finns behov av tjänster som stöder boende hemma, kan man ansöka om en servicesedel för hemvård från Österbottens välfärdsområde eller alternativt betala för tjänsterna själv, i vilket fall man har möjlighet till 60 % hushållsavdrag. Stödtjänster (t.ex. måltids- och städtjänster) kan inte få en servicesedel, men de kan också få det ovan nämnda hushållsavdraget.

Boende i gårdshus kan äta i matsalen i A-huset (dygnet runt serviceboende) även med alla måltider under dagen.

Prislistan för hemvård och stödtjänster finns i fliken ”Hemvård”.