Siirry sisältöön

 

De Gamlas Hem

De Gamlas Hem r.f. är en icke vinstdrivande förening med en värdegrund som bygger på god vård och omsorg.

Vi erbjuder boende- och vårdtjänster som en hybridenhet för äldre i Kristinestad med omnejd, men även icke ortsbor kan ansöka om serviceboende. Tjänster omfattar dygnet runt serviceboende och hyresboende samt hemvård och stödtjänster.

De Gamlas Hem har ett nära samarbete med Österbottens välfärdsområdet och väljer i samråd med den nya klienter till dygnet runt serviceboendet. Ansökan inlämnas till Övph. Ansökningsblanketten finns tillgänglig på Österbottens välfärdsområdes hemsida, samt information om hur man ansöker om att bli boende:

Boendeservice för äldre – Österbottens välfärdsområde (osterbottensvalfard.fi)

Alla klienter i behov av dygnet runt serviceboende är berättigade till Övph:s servicesedel. Klienter som bor i sina egna hyreslägenheter med nedsatt hälsa och funktionsförmåga kan också beviljas servicesedel. Varje klients vårdbehov utreds individuellt.

 

 

I dygnet runt serviceboende finns det 18 boendeplatser. Vår strävan är att även kunna ge par en möjlighet att bo tillsammans. I gårdsbyggnaderna (fyra st) finns nio bostäder. Vårt servicehus har eget kök, som dagligen tillreder smaklig husmanskost. Utomstående har också möjlighet, att antingen äta på Hemmet under lunchtid eller beställa mat hem. För hemkörningen tillkommer en transportkostnad. För mer information, kontakta vårt kök.

Våra hyresgäster erbjuds också möjlighet delta i den dagliga sysselsättningsverksamheten.

 

Välkommen till De Gamlas Hem i Kristinestad!

 

Service

De Gamlas Hem erbjuder serviceboendetjänster för seniorer i Kristinestad med omnejd.

Läs mer

Galleria

Hur ses ut i De Gamlas Hem? Bekanta dig med vårt galleri.

Läs mer

Tag Kontakt

Behöver du en boendeplats?
Kontakta oss.

Läs mer