Siirry sisältöön

BESÖKSFÖRBUD PÅ DE GAMLAS HEM TILLS VIDARE FRÅN 16.3.

Vi har infört besöksförbud på De Gamlas Hem tills vidare. Detta gäller alla, både anhöriga, volontärer samt andra besökare.

Orsaken till detta är våra boende är särskilt utsatta för infektioner som korona. Vi hoppas på er förståelse, bästa anhöriga och alla andra besökare.

Vi uppdaterar infon genast situationen förändras. Vi hoppas att situationen återgår till det normala så fort som möjligt.

 

Uppdatering 8.5.

Våra boenden och deras anhöriga har nu möjlighet att träffas. Vi har ordnat ett säkert rum utanför servicehemmet.  Bokning av rummet sker i förväg och genom personalen.

Förfrågningar kan riktas till:

Vårdare

040 741 9060

Föreståndare

0400 320 811

 

 

De Gamlas Hem

De Gamlas Hem r.f. är en icke vinstdrivande förening med en värdegrund som bygger på god vård och omsorg.

Vi erbjuder effektiverat serviceboende för seniorer i Kristinestad med omnejd. På samma gårdsplan hyr Hemmet också ut trivsamma servicelägenheter. Även icke ortsbor kan ansöka om serviceboende.

De Gamlas Hem har ett nära samarbete med staden Kristinestads vård- och omsorgscentral och väljer i samråd med den nya klienter både till det effektiverade serviceboendet och serviceboendet. Ansökan inlämnas såväl till De Gamlas Hem som till staden.

Alla klienter i behov av effektiverad vård är berättigade till stadens servicesedel. Klienter i serviceboende med nedsatt hälsa och funktionsförmåga kan också beviljas servicesedel. Varje klients vårdbehov utreds individuellt.

Hemmet har 18 platser för effektiverad vård. Vår strävan är att även kunna ge par en möjlighet att bo tillsammans. I gårdsbyggnaderna (fyra st) planerade för serviceboende, finns nio bostäder. Vårt servicehus har eget kök, som dagligen tillreder smaklig husmanskost. Utomstående har också möjlighet, att antingen äta på Hemmet under lunchtid eller beställa mat hem. För hemkörningen tillkommer en transportkostnad. För mer information, kontakta vårt kök.

Våra hyresgäster erbjuds också möjlighet delta i den dagliga sysselsättningsverksamheten.

Välkommen till De Gamlas Hem i Kristinestad!

 

Service

De Gamlas Hem erbjuder serviceboendetjänster för seniorer i Kristinestad med omnejd.

Läs mer

Galleria

Hur ses ut i De Gamlas Hem? Bekanta dig med vårt galleri.

Läs mer

Tag Kontakt

Behöver du en boendeplats?
Kontakta oss.

Läs mer