Siirry sisältöön

Service

Alla våra klienter hyr sin egen bostad och köper sin service av De Gamlas Hem r.f.  Servicen innehåller tjänster inom vård och omsorg och i dem ingår hälsovårds- och hemvårdstjänster samt kosttjänster. Tillsammans med varje enskild boende på Hemmet uppgörs förutom ett hyresavtal ett vård- och serviceavtal och dessutom uppgör man en individuell vård- och serviceplan. Planen justeras med 6-10 månaders mellanrum och vid behov oftare ifall hyresgästens hälsotillstånd försämras.

Boendemöjligheter

Huvudbyggnaden som byggdes år 2006 erbjuder effektiverat serviceboende. I byggnaden finns 12 lägenheter med utrymme för 13 hyresgäster. På Hemmets tomt finns också fyra (4) grundrenoverade gårdshus för serviceboende. Det totala antalet servicelägenheter i gårdshusen är nio (9) vilka rymmer maximalt 14 seniorer. Överinspektören på regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har i sitt utlåtande fastställt antalet seniorer som De Gamlas Hem rymmer till 27 boende.

Personalen och köket

Personalen på Hemmet består av 17 ordinarie anställda. I vårt kök tillreder kökspersonalen dagligen delikat husmanskost. Hyresgästerna erbjuds möjlighet att delta i den dagliga sysselsättningsverksamheten, som handhas av husets egna sysselsättningsledare. Gruppen Helmiina som består av frivilligarbetare besöker Hemmet med jämna mellanrum och spelar bingo med de boende.

Läkartjänster och jour

De Gamlas Hem:s läkartjänster erbjuds som distansservice av Pihlajalinna Oy. Läkarservicen förverkligas en dag i veckan i form av telefonrond. Enligt behov går man då igenom  alla de ärenden som berör de boende på Hemmet. Med tre (3) månaders mellanrum kommer läkaren på besök och rondar på plats och då har också anhöriga möjlighet att träffa läkaren.

Pihlajalinna har en ordnad jour som fungerar 24 h och man kan alltid ta kontakt med läkare vid behov även andra tider utanför de ordinarie ronddagarna.