Siirry sisältöön

Service

Våra klienter hyr alla sin egna bostad på De Gamlas Hem och köper sin service av De Gamlas Hem r.f.  Servicen innehåller tjänster inom vård och omsorg, och i dem ingår hälsovårds- och hemvårdstjänster samt kosttjänster. Tillsammans med varje enskild boende på Hemmet uppgörs förutom ett hyresavtal ett vård- och serviceavtal och dessutom uppgör man en individuell vård- och serviceplan. Planen justeras med 6-10 månaders mellanrum och vid behov oftare ifall hyresgästerns skick förändras.

Boendemöjligheter

Huvudbyggnaden som byggdes år 2006 erbjuder effektiverat serviceboende. I byggnaden finns 12 lägenheter med utrymme för 13 hyresgäster. På Hemmets tomt finns också fyra (4) grundrenoverade gårdshus för serviceboende. Det totala antalet servicelägenheter i gårdshusen är nio (9) och de rymmer maximalt 14 seniorer. Överinspektören på regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har i sitt utlåtande definierat antalet seniorer som De Gamlas Hem rymmer till totalt 27 boende.

Personalen och köket

Personalen på Hemmet består av totalt 17 ordinarie anställda. I vårt kök tillverkar kökspersonalen dagligen delikat husmanskost. Hyresgästerna erbjuds möjlighet att delta i den dagliga sysselsättningsverksamheten, som handhas av husets egna sysselsättningsledare. Gruppen Helmiina som består av frivilligarbetare besöker Hemmet med jämna mellanrum och spelar bingo med de boende.

Läkartjänster och jour

De Gamlas Hem:s läkartjänster erbjuds som distansservice av Doctagon/Pihlajalinna Oy. Läkarservicen förverkligas en dag i veckan i form av telefonrond. Enligt behov går man då igenom  alla ärenden som berör de boende på Hemmet. Med tre (3) månaders mellanrum kommer läkaren på plats och rondar på Hemmet och då kan också anhöriga träffa läkaren om de så önskar.

Doctagon/Pihlajalinna har en ordnad jour som fungerar 24h och man kan ta kontakt med läkare alltid vid behov också andra tider utanför de ordinarie ronddagarna.