Siirry sisältöön

Palveluhinnasto

Tehostettu palveluasuminen

Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaista palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista.

Asiakasmaksulain 7 c § sisältää pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakasmaksun perusteet. Maksu saa olla enintään 85 prosenttia asiakkaan nettokuukausituloista, joista on tehty laissa mainitut vähennykset.

Mikäli suurempituloinen puoliso on pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa, hoitomaksu voi olla enintään 42,5 % puolisoiden yhteenlasketuista kuukausituloista.

Asukkaat saavat Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän myöntämän tehostetun palveluasumisen palvelusetelin, joka kattaa osan hoitomaksusta. Palvelusetelin arvoon vaikuttavat asukkaan tulot ja hoidon tarve.  Asukas maksaa palveluntuottajalle kaupungin määrittämän omavastuuosuuden, joka on palveluntuottajan määrittämän hinnan ja palvelusetelin välinen erotus.

 

Lääkkeet ja hoitotarvikkeet

Asukkaat maksavat itse omat henkilökohtaiset lääkkeensä ja hoitotarvikkeensa.

 

 

Tavallinen palveluasuminen / Vuokra-asuminen

Vuokra 11-13e/m2 + sähkö 20 e/kk+vesi 17 e/kk/hlö

Asukkaaksi voi hakeutua tekemällä hakemuksen De Gamlas Hemille.  Mikäli tarvetta kotona asumista tukeville palveluille on, voi asukas hakea palveluseteliä Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymältä tai vaihtoehtoisesti maksaa palveluista itse, jolloin hänellä on mahdollisuus 60 % kotitalousvähennykseen.

Palveluasumisen, jossa ei ole ympärivuorokautista hoitoa, toiminta ja maksut rinnastetaan asiakasmaksulakiuudistuksen (1.7.2021) myötä kotihoitoon, jolloin maksut vahvistetaan tuntimääräisen hoidontarpeen mukaan. Lisätietoa yllä olevasta linkistä.

Halutessaan palvelusetelin saanut asukas voi ostaa omakustanteisesti sellaisia lisäpalveluita, jotka eivät sisälly palveluseteliin.

Pihatalojen asukkaat voivat käydä ruokailemassa A-talon (tehostettu palveluasuminen) ruokasalissa ja hankkia esimerkiksi lounaskupongin (225 e sisältäen 30 ateriaa).